Habarlar

 • Eel prosesi we içerki bazar

  Eels soýulýar, arassalanýar, gaýnadylýar we balyk tutulan pursatyndan başlap iýmitlenýänçä gaýnadylýar.Habarçy söhbetdeşlikde şu ýyldan bäri köp sanly içerki eel gaýtadan işleýän kärhanalaryň eksportyny azaldyp, köp sanly içerki satuwlara geçendigini ...
  Koprak oka
 • Eel festiwaly ýakynlaşýar, içerki janly eel bazary

  Maý aýy gutarýar we şu tomusdaky ýakymsyz eel festiwalyna bary-ýogy iki aý galdy.Öňki ýyllarda bolşy ýaly, altyn hepdeden soň Hytaýyň materiginde we Taýwanda Japaneseapon bazarynda öndürilen janly ökjäniň import mukdary öňküsi bilen deňeşdirilende azaldy.Faktorlaryň täsiri ...
  Koprak oka
 • Eeliň iýmit gymmaty

  Eeliň iýmit gymmaty

  Daban ýokary hilli beloga we adam bedeni üçin zerur bolan dürli aminokislotalara baýdyr.Keseliň öňüni almak üçin peýdaly, beýniniň toniki täsirini hem oýnap biler.Eel, şeýle hem A witamine we E witamine baý bolup, degişlilikde umumy balyklaryňkydan 60 we 9 esse ýokarydyr.Eel ben ...
  Koprak oka