Täze çig örtük arassa et dilimleri

Gysga düşündiriş:

Çig örtük dilimleri täze ökjäniň bölekleri.Lezzetli balyk filetleri, iki gapdalynda birneme ulalýar, ýaý şekilli we elastik.Birnäçe gezek gowulaşan gizlin sousy diňe birnäçe minutlap gyzdyrmaly, şonuň üçin hakyky ýapon stilindäki Pu Shao tagamyndan lezzet alyp bilersiňiz.Mundan başga-da, çig örtük dilimlerinde tiken az we balyk ysy ýok, sousdaky balyk we et ýakymly tagam öndürmek üçin garylýar.Qualityokary hilli täze ökjäni saýlaň we ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul ediň.Suşi üçin iň gowy saýlaw.Lezzetli daban eti näzik we baýdyr.Baý sous bilen dodaklaryňyzy we dişleriňizi dişlemäge we uzak wagtlap hoşboý ys alyp bilmersiňiz.Netijesi tükeniksiz. Slowlyuwaş-ýuwaşdan gowrulyp, ýakymly täze gowrulan ökjeli filet döredip bolýar.Çeýnendir, tagamy ortaça we etde doly.Tagamy çeýe we çeýnäp, adamlary iýmäge mejbur edýän özboluşly ys çykarýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmitlendiriji gymmaty

Täze gabyk dilimleri gyzgyn gazana zerur.Suw kashtanlary we gabyklar bilelikde çorba ýasaýarlar, bu bagryň iýmitlenmegine, ýylylygy arassalamaga, gözleri detoksifikasiýa we owadanlaşdyrmaga täsir edýär.Hytaýyň ýamasy we dabany bilelikde iýip bolýar, bu bolsa orta Qi dolduryp, böwregi gyzdyryp, içgeçmäni bes edip biler.Bu böwrek ýetmezçiligi sebäpli ýüze çykýan Wugeng içgeçmesine aýratyn gowy täsir edýär.Çig örtük dilimleriniň ýokumlylygy ýokary.Beloklara baý we ýumşak we çeýnemek we siňdirmek aňsat.Şeýle hem witaminlere we mikroelementlere baýdyr.Contentag düzümi az, ýöne düzüminde DGA (DHA) ýaly köp ýag kislotalary bar.Baý iýmitlenmek we aňsat siňdirmek bilen gowy iýmit diýip atlandyryp bolar.Japaneseapon aşhanasy, ýapon aşhanasynyň wekili hökmünde kabul edilip bilinjek saşimi bilen iň meşhurdyr.Saşimi ýapon dilinde “saşimi”, sashimi bolsa hytaý ady.

çig örtük dilimleri2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler